Zalecenia

Celem zaleceń, tworzonych na podstawie analizy danych wprowadzanych przez Użytkownika za pośrednictwem odpowiednich kwestionariuszy oraz tych dostarczanych przez urządzenia peryferyjne, będzie poprawa potencjału jego zdrowia.

Program aktywności fizycznej zawierał będzie codzienne zalecenia dotyczące wykonywania wysiłków fizycznych poprzez różnorodne formy, aż do osiągnięcia minimalnego poziomu aktywności fizycznej, koniecznego dla uzyskania dodatnich efektów zdrowotnych.

W zakresie odżywiania opracowane zostaną zalecenia dotyczące ilości i jakości poszczególnych posiłków, a także zalecenia zmiany zwyczajów żywieniowych. Oprócz tego Użytkownik otrzymywać będzie zalecenia dotyczące stylu życia, warunkującego jego higienę psychiczną.