Wskaźnik: Stan odżywienia

Podstawowym sposobem oceny stanu odżywienia każdego człowieka są parametry oraz wskaźniki budowy ciała. Wyświetlane parametry oraz wskaźniki odnoszone są do zakresów referencyjnych, które charakteryzują osobę prawidłowo odżywioną.