Wskaźnik: Poziom aktywności

Aplikacja Lifesfit wydziela 4 poziomy aktywności fizycznej:

  • sedentarny (bardzo niski)
  • niski
  • umiarkowany
  • wysoki

Poziom niski, a zwłaszcza poziom sedentarny, stanowi czynnik ryzyka wielu niezakaźnych chorób przewlekłych (NCDs). Poziom umiarkowany nie wpływa na zwiększenie ryzyka zapadalności na choroby przewlekłe, a poziom wysoki niesie za sobą wiele korzyści zdrowotnych i jest często zalecany jako element terapii NCDs.