Wskaźnik: Energia zużyta

Wyświetlana w aplikacji Lifesfit wartość stanowi ilość energii (w kcal lub METmin), jaką Twój organizm zużył na wszystkie procesy życiowe od początku tzw. doby przelicznikowej do czasu aktualnego odczytu.