Wskaźnik: Energia dostarczona

Wyświetlona ilość energii obliczana jest na podstawie kwestionariusza wywiadu żywieniowego, zatytułowanego „Moje odżywianie się”. Kwestionariusz żywieniowy powinien być dokładnie wypełniony na początku korzystania z aplikacji w oparciu o Twój typowy dzień żywieniowy. Najrzetelniejsze dane uzyskasz wypełniając kwestionariusz co kilka dni, a nawet codziennie – raportując posiłki z dnia poprzedniego.