Tkanka tłuszczowa

Jeden z rodzajów tkanki łącznej, zbudowany w większości z komórek tłuszczowych (adipocytów) o wnętrzu wypełnionym triglicerydami. W zależności od położenia, tkankę tłuszczową określa się mianem tkanki trzewnej (wisceralnej) lub podskórnej. Zawarta w organizmie tkanka tłuszczowa stanowi w większości zapasowy materiał energetyczny.