PTH

Badanie służące określeniu poziomu hormonu o nazwie parathormon (PTH). Oznaczenia stężenia PTH wykonuje się w celu rozpoznania przyczyny obniżonego lub podwyższonego stężenia wapnia we krwi.