Profil lipidowy

Profil lipidowy to grupa oznaczeń zlecanych w celu oceny ryzyka wystąpienia choroby wieńcowej. Oznaczenia wchodzące w skład profilu lipidowego są wiarygodnymi wskaźnikami prawdopodobieństwa wystąpienia ataku serca lub udaru spowodowanego zablokowaniem naczyń krwionośnych (stwardnieniem tętnic). W skład profilu lipidowego zwykle wchodzą następujące oznaczenia:

  • Cholesterol całkowity (TC)
  • Cholesterol HDL (HDL-C) – zwany „dobrym”
  • Cholesterolu LDL (LDL-C) – zwany „złym”
  • Triglicerydy