Profil kostny

Profil kostny to badania krwi, które pozwalają na ocenę gospodarki wapniowo-fosforanowej organizmu, takie jak ocena stężenia wapnia, fosforu i fosfatazy alkalicznej. Profil kostny wykonuje się głównie w celu oceny kondycji układu kostnego, a więc m.in. u osób z przewlekłymi chorobami kości.