Partnerzy

Nasze cele biznesowe realizowane są we współpracy z innymi podmiotami gospodarczymi oraz instytucjami krajowymi i zagranicznymi. Fundamentalnym elementem partnerstwa biznesowego Polygon JMI jest wzajemne zaufanie, dzięki któremu możliwe jest profesjonalne tworzenie produktów i usług przynoszących naszym Klientom maksimum satysfakcji oraz gwarantujących kooperantom odnoszenie szeroko pojętych korzyści.

Oferta współpracy, z racji charakteru działalności, kierowana jest zarówno do ośrodków specjalizujących się w świadczeniu usług związanych z aktywnością fizyczną i szeroko rozumianym żywieniem (w tym kluby fitness, gabinety dietetyczne), jak i jednostek naukowo-badawczych, uczelni oraz innych instytucji publicznych prowadzących badania w obszarze zdrowia publicznego. Kolejną grupę tworzą z kolei ośrodki aktywnego wypoczynku, wellness, SPA, gabinety fizjoterapeutyczne, gabinety medycyny naturalnej oraz uzdrowiska i sanatoria.

Na chwilę obecną grono naszych partnerów tworzą:

  • Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości
  • Polskie Towarzystwo Naukowe Aktywności Fizycznej i Zdrowia
  • ClearMedia Michał Szczepanowski