Panuj nad stresem

Przewlekły stres jest dzisiaj jednym z głównych czynników ryzyka chorób przewlekłych. Istnieje wiele badań wskazujących na wysoki stopień zależności pomiędzy stresem a depresją czy chorobami układu krążenia. W związku z tym konieczne stało się kontrolowanie stopnia natężenia stresu w życiu codziennym celem poprawy jakości życia osób zmagających się z NCDs i tych potencjalnie nimi zagrożonych.