PAL

Poziom aktywności fizycznej (ang. Physical Activity Level – PAL) można obliczyć jako stosunek całkowitego wydatku energetycznego do spoczynkowego wydatku energetycznego (obydwie wartości mierzone w ciągu 24 godzin). Mówiąc w skrócie, im bardziej aktywna jest dana osoba, tym wartość jej PAL jest wyższa.