Niezakaźne choroby przewlekłe (NCDs)

Przewlekłe choroby niezakaźne (Non-Communicable Diseases – NCDs) są to choroby, których nie wywołują takie czynniki jak bakterie i wirusy. Wzrost zapadalności na nie związany jest przede wszystkim ze stylem życia i wpływem czynników środowiskowych. W skali globalnej choroby te (takie jak m.in. otyłość, depresja, choroby układu krążenia) powodują rocznie 36 mln przedwczesnych, a możliwych do uniknięcia, zgonów.