Kilka prawd o aktywności fizycznej

Dzisiaj nie mamy już wątpliwości, że wysiłek fizyczny przyczynia się do poprawy zdrowia fizycznego i psychicznego, a jeżeli jest realizowany w odpowiednim wymiarze to stanowi podstawę profilaktyki przewlekłych chorób niezakaźnych. Z tego powodu uznano, że podstawowym warunkiem dobrego zdrowia oraz lepszej jakości życia współczesnego człowieka powinien być odpowiednio wysoki poziom szeroko rozumianej aktywności fizycznej. Jest najbardziej powszechnym i dostępnym lekarstwem „na zdrowie”. Dlatego warto o nim mówić jak najczęściej. A oto kilka podstawowych prawd o aktywności fizycznej.

Choroby sercowo – naczyniowe (CVD cardiovascular disaese)

1. Siedzący tryb życia, czyli minimalny poziom aktywności fizycznej w pracy, w czasie wolnym, w domu, w drodze do i z domu wiąże się ze statystycznie istotnym wzrostem częstości występowania chorób sercowo – naczyniowych (CVD cardiovascular disaese) oraz ogólnej śmiertelności wśród kobiet i mężczyzn.
2. Umiarkowany i wysoki poziom aktywności fizycznej zmniejsza ryzyko CVD i śmiertelność o 21 – 27%
3. Regularna aktywność fizyczna w czasie wolnym ale również wysiłek fizyczny wynikający z wykonywanej pracy i dojazdu do niej wpływa na utrzymanie prawidłowej masy ciała co bezpośrednio redukuje ryzyko wystąpienia CVD również u chorych na cukrzycę typu 2.
4. Regularna aktywność fizyczna i kontrola masy ciała znacznie redukują ryzyko nadciśnienia tętniczego u osób obojga płci.
5. Zaobserwowano (badania INTERHEART), że regularna aktywność fizyczna istotnie wiąże się z redukcją częstości występowania ostrego zawału serca i udaru mózgu.
6. Potwierdzono (badania Warburton i wsp.), że u osób z licznymi czynnikami ryzyka ale regularnie ćwiczących, prawdopodobieństwo zgonu jest mniejsze niż u pacjentów bez czynników ryzyka, którzy prowadza siedzący tryb życia.
7. Z badań epidemiologicznych wynika, że wysiłek fizyczny o umiarkowanym natężeniu (>4,5 MET) wykonywany 30 – 60 minut dziennie wiąże się również z mniejszą zachorowalnością na niektóre nowotwory, zwłaszcza rak jelita grubego (wśród kobiet i mężczyzn o 30 – 40%) i raka piersi (u kobiet o 20 – 30%)
8. Wykazano, że szczególnie ćwiczenia siłowe mają korzystny wpływ ba gęstość mineralną kości zarówno u osób zdrowych jak i u osób z osteoporozą.

Zbyt poważnie? Chyba jednak nie!!! Potraktujmy poważnie wyniki najnowszych badań dotyczących aktywności fizycznej i poważnie swoje zdrowie. A teraz zaczynamy! Aktywność to przecież radość życia!!!

Wł. Sinkiewicz i wsp.: Aktywność fizyczna a ryzyko chorób sercowo – naczyniowych. Cardiovascular Forum 2007, 12, 3-4, 82-86