Jakość życia

Należy rozumieć jako spostrzeganie przez osobę własnej sytuacji życiowej w kontekście uwarunkowań kulturowych, systemu wartości oraz w związku ze swoimi celami, normami i zainteresowaniami. Jakość życia jest silnie uwarunkowana stanem zdrowia człowieka.