Idea Lifesfit

Lifesfit to aplikacja będąca alternatywą dla tradycyjnych form prowadzenia wczesnej profilaktyki przewlekłych chorób niezakaźnych (NCDs). Jej kluczowym elementem jest osobista platforma internetowa, zawierająca oprogramowanie umożliwiające kompleksową i obiektywną diagnozę oraz ocenę potencjału zdrowotnego każdego użytkownika, a także wspomagająca ją aplikacja mobilna.

Aplikacja mobilna działa w trzech podstawowych systemach operacyjnych: iOS, Android i Windows Phone.

Dzięki wykorzystywaniu technologicznych możliwości nowoczesnych smartfonów oraz coraz większej dostępności różnorodnych akcesoriów monitorujących, użytkownik platformy Lifesfit może obiektywnie ocenić najważniejsze czynniki i parametry warunkujące jego zdrowie oraz stopień zagrożenia chorobami XXI wieku, do których zalicza się otyłość, cukrzycę typu II, choroby układu krążenia, nowotwory czy depresję.

Wyniki monitoringu poddawane są automatycznej analizie i stanowią podstawę do wyznaczania użytkownikowi realnych do osiągnięcia celów zdrowotnych wraz z propozycją planu i programu działania.

Wdrażanie sugerowanych przez platformę działań przyczyni się do zwiększenia potencjału zdrowia użytkownika. W przypadku rezygnacji z sugerowanych użytkownikowi rozwiązań, platforma będzie informowała o fakcie i tempie spadku potencjału. Każdy z użytkowników będzie informowany o kierunku i wielkości zmian dotyczących stanu jego zdrowia (czy zdrowia „ubywa”, czy „przybywa”).

Minimalnym wymaganiem niezbędnym do korzystania z platformy Lifesfit jest komputer lub urządzenie mobilne z dostępem do Internetu oraz nowoczesny smartfon z systemem iOS, Android lub Windows Phone wraz z zainstalowaną mobilną aplikacją Lifesfit.