hsCRP

Badanie „hs CRP” (wysoko czułe białko C-reaktywne) wykorzystywane jest jako test mający na celu ustalenie potencjalnego ryzyka choroby wieńcowo-naczyniowej, ataku serca i udaru mózgu. Wartość hsCRP może odgrywać znaczącą rolę w ocenie ryzyka, zanim u pacjenta wystąpią problemy zdrowotne.