Hematokryt HCT

Hematokryt określa stosunek objętości elementów morfotycznych (głównie krwinek czerwonych) do pełnej objętości krwi. Badanie jest wykonywane w celu wykrywania, rozpoznawania oraz monitorowania zaburzeń i chorób, które mają wpływ na odsetkową zawartość krwinek czerwonych (RBC) w pełnej krwi.