Zakładka Odżywanie

Wskaźnik: Stan odżywienia

Wskaźnik: Stan odżywienia

Podstawowym sposobem oceny stanu odżywienia każdego człowieka są parametry oraz wskaźniki budowy ciała. Wyświetlane parametry oraz wskaźniki odnoszone są do zakresów referencyjnych, które charakteryzują osobę prawidłowo odżywioną.

Programowanie odżywiania

Programowanie odżywiania

Program żywieniowy opracowany został w oparciu o wytyczne Europejskiej Rady ds. Żywności i Żywienia EUFIC oraz Polskie Normy Żywienia zaktualizowane przez Instytut Żywności i Żywienia. Moduł programujący odżywianie bazuje na danych uzyskanych w procesie...

Wskaźnik: Zapotrzebowanie energii

Wskaźnik: Zapotrzebowanie energii

Wyświetlone wartości obliczane są jako Twoje indywidualne zapotrzebowanie na energię niezbędną do pokrycia podstawowych (spoczynkowych) potrzeb organizmu (Podstawowa Przemiana Materii). Jest ono obliczane dla optymalnej masy ciała. Kolejna wartość to ilość dodatkowej energii potrzebnej...