Zakładka Aktywność

Wskaźnik: Energia zużyta

Wskaźnik: Energia zużyta

Wyświetlana w aplikacji Lifesfit wartość stanowi ilość energii (w kcal lub METmin), jaką Twój organizm zużył na wszystkie procesy życiowe od początku tzw. doby przelicznikowej do czasu aktualnego odczytu.

Wskaźnik: Poziom aktywności

Wskaźnik: Poziom aktywności

Aplikacja Lifesfit wydziela 4 poziomy aktywności fizycznej: sedentarny (bardzo niski) niski umiarkowany wysoki Poziom niski, a zwłaszcza poziom sedentarny, stanowi czynnik ryzyka wielu niezakaźnych chorób przewlekłych (NCDs). Poziom umiarkowany nie wpływa na zwiększenie ryzyka...

Wskaźnik: Masa ciała

Wskaźnik: Masa ciała

Masa ciała to wartość (wpisana lub wczytana automatycznie) z ostatniego pomiaru wagowego wykonanego w godzinach porannych (na czczo, bez ubrania). Po najechaniu kursorem na wykres, użytkownikowi wyświetlona zostanie OPTYMALNA (dla wieku i płci) masa...