Lifesfit - Żyj pełnią życia

Czym są NCDs?

Gwałtowne zmiany stylu życia, wynikające z szybkiego rozwoju cywilizacyjnego, przyczyniły się do rozwoju przewlekłych chorób niezakaźnych. Są one dziś uznawane za główne przyczyny zgonów na świecie. Sposobem na ich uniknięcie lub zmniejszenie prawdopodobieństwa ich...