Bilans energetyczny

Bilans energetyczny to różnica pomiędzy ilością energii dostarczanej organizmowi wraz z pożywieniem a ilością energii wydatkowanej przez organizm w określonym czasie (zwykle w ciągu doby). Zrównoważony bilans energetyczny jest podstawą utrzymania prawidłowej masy ciała. Nadmierna energia dostarczona z pożywieniem (dodatni bilans) gromadzona jest w postaci zapasowej tkanki tłuszczowej. Długotrwałe utrzymywanie dodatniego bilansu energetycznego prowadzi do otyłości, a ujemnego do niedożywienia.