Wysokość ciała

Potocznie „wzrost” – mierzony przy pomocy antropometru lub stadiometru, w pozycji stojącej od podłoża do czubka głowy.