Wskaźnik: Zapotrzebowanie energii

Wyświetlone wartości obliczane są jako Twoje indywidualne zapotrzebowanie na energię niezbędną do pokrycia podstawowych (spoczynkowych) potrzeb organizmu (Podstawowa Przemiana Materii). Jest ono obliczane dla optymalnej masy ciała.

Kolejna wartość to ilość dodatkowej energii potrzebnej do zabezpieczenia codziennej życiowej aktywności.