Wskaźnik: Wypełnienie zaleceń

Aplikacja Lifesfit uwzględnia 4 podstawowe składniki odżywcze i wskazuje jaki procent danego składnika został dostarczony w stosunku do zapotrzebowania. Najbardziej korzystne są wartości zbliżone do 100% ilości zalecanych. Dostarczanie ilości większych niż zalecane może skutkować zaburzeniami żywieniowymi i stanowi czynnik ryzyka chorób przewlekłych (NCDs).