Wskaźnik: Kroki

Wyświetlone obliczenia wykonane są na podstawie monitoringu przeprowadzonego przy pomocy smartfona lub urządzenia dodatkowego (np. opaski FitBit) z przeliczeniem, innych niż chodzenie, form aktywności fizycznej na kroki marszowe. Na wykresie pokazana jest dodatkowo linia odcięcia wskazująca liczbę kroków, jaką powinien każdej doby wykonywać człowiek w zależności od wieku.