Wskaźnik: Intensywność wysiłków fizycznych

Aplikacja Lifesfit wydziela 4 kategorie intensywności aktywności fizycznej (wysiłków fizycznych):

  • bardzo wysoka
  • wysoka
  • średnia
  • niska

Suma wysiłków wszystkich kategorii stanowi 100% aktywności fizycznej zrealizowanej w ciągu jednej doby przelicznikowej. W związku z tym, że dla zdrowia najkorzystniejsze są wysiłki o intensywności średniej i wysokiej, wskazane jest uzyskanie możliwie jak najwyższych wartości w tych kategoriach.