Triglicerydy (TG)

Triglicerydy (trójglicerydy) są formą tłuszczów, które organizm wykorzystuje do magazynowania energii. Oznaczenie stężenia triglicerydów we krwi stanowi część tzw. profilu lipidowego wykonywanego w celu oceny ryzyka chorób serca.