Tagged: aktywność

Jak się ruszać, by nie zrobić sobie krzywdy?

Aktywność fizyczna jest podstawą zdrowego stylu życia – prawda? Świadomość tej prawdy jest coraz większa w społeczeństwach, szczególnie krajów rozwiniętych. Lecz sama ta świadomość nie sprawi, że będziemy podejmować regularną i odpowiednio dostosowana do...