Stwórz swój własny profil zdrowia z Lifesfit

Choroby cywilizacyjne uznawane są dziś za główne przyczyny zgonów na świecie. Rozwijając się przez długie lata wyniszczają stopniowo organizm, w efekcie czego w późniejszych latach wymagają długotrwałego oraz kosztownego leczenia i często doprowadzają do przedwczesnej śmierci. Sposobem na ich uniknięcie lub zmniejszenie prawdopodobieństwa występowania jest wczesna profilaktyka.Jednym z narzędzi, które mogą zostać wykorzystane do tego celu jest platforma LIFESFIT.

Platforma LIFESFIT jest alternatywą dla tradycyjnych form prowadzenia wczesnej profilaktyki chorób niezakaźnych (ang. non-communicable diseases – NCDs), wśród których wymienia się m.in. chorobę wieńcową, nadciśnienie tętnicze, cukrzycę, nowotwory czy otyłość. Platforma wyposażona jest w zestaw narzędzi umożliwiających kompleksową diagnozę oraz ocenę potencjału zdrowia. Każdy Użytkownik może z jej pomocą monitorować najważniejsze obszary warunkujące dobry stan zdrowia, tj. aktywność fizyczną, sposób odżywiania się i emocje (obciążenie stresem) oraz, na bazie otrzymywanych wyników oraz zaleceń, projektować lub przeprojektowywać swój dotychczasowy styl życia. Platforma pełni rolę osobistego doradcy, którego zadaniem nie jest wymuszanie lub wpływanie na Użytkownika w kwestii podejmowania określonych decyzji, a ukierunkowywanie Go lub podsuwanie Mu możliwych i dostępnych rozwiązań.