Stan odżywienia

Stan zdrowia człowieka będący skutkiem wykorzystania składników odżywczych obecnych w codziennie przyjmowanych posiłkach. Oceny dokonuje się na podstawie wywiadu żywieniowego oraz badań antropometrycznych, biochemicznych i immunologicznych, które rozpatrywane łącznie umożliwiają identyfikację niewłaściwego stanu odżywienia (chorych przekarmionych – otyłość lub niedożywionych).