Stan emocjonalny

Obok aktywności fizycznej i zdrowego odżywiania się, stan emocjonalny jest kolejnym obszarem, na który należy zwracać szczególną uwagę podczas wdrażania działań profilaktycznych.

Wykorzystując jedne z najlepszych narzędzi, Lifesfit umożliwia monitorowanie i analizowanie tak jakości życia związanej ze stanem fizycznym, jak i tej związanej z kondycją psychiczną.

Uzyskane i włączone do puli potencjału zdrowia dane pełnią rolę bazy, na której następnie formułowane są stosowne zalecenia dotyczące higieny życia i zdrowia psychicznego.