Pytania & Odpowiedzi #1

Usługa Lifesfit weszła na rynek stosunkowo niedawno. W związku z tym, iż do tej pory otrzymaliśmy od Was co najmniej kilkanaście pytań drogą mailową, postanowiliśmy zapoczątkować serię pytań i odpowiedzi, w której Jarosław Żbikowski oraz Marian Stelmach – pomysłodawcy i twórcy usługi – postarają się odpowiedzieć na każde z nich. Miłej lektury!

Jakie mają Państwo doświadczenie?

J.Ż.: Tworzymy bardzo doświadczony zespół – wywodząc się ze środowiska akademickiego mamy blisko 30-letni staż w pracy badawczej i dydaktycznej. Uczestniczyliśmy w wielu projektach i grantach naukowych związanych z szeroko pojętą aktywnością fizyczną różnych grup społecznych i zawodowych. Realizowane były one przez nas samych lub prowadzone przez takie instytucje jak AWF, IŻŻ, PFRON czy UM.

Nasze zainteresowania koncentrują się wokół zagadnień związanych z aktywnością fizyczną, jej uwarunkowaniami oraz rolą, jaką odgrywa ona w zapobieganiu przewlekłym chorobom niezakaźnym. Zajmujemy się także promowaniem kwestii racjonalnego odżywiania. Posiadamy też doświadczenie naukowo-dydaktyczne w obszarze turystyki i rekreacji. Jesteśmy ponadto instruktorami w takich dyscyplinach jak fitness, kulturystyka, pływanie, windsurfing, narciarstwo alpejskie oraz jeździectwo.

Od wielu lat organizujemy i prowadzimy obozy letnie i zimowe oraz kursy szkoleniowe i instruktorskie – również dla osób z niepełnosprawnością. Obecnie współpracujemy z młodym, ale już doświadczonym, zespołem programistów, informatyków i specjalistów od komunikacji. Współpraca ta, połączona z naszym dotychczasowym stanem wiedzy, stała się podstawą do stworzenia i opracowania usługi Lifesfit.

Co Państwa skłoniło do stworzenia takiej, a nie innej usługi?

M.S.: Aplikacja Lifesfit opracowana została z myślą o osobach, które mając świadomość zagrożeń zdrowotnych związanych z rozwojem cywilizacyjnym i zwiększonym tempem życia, chcą (lub chciałyby) prowadzić styl życia umożliwiający zapobieganie wynikającym z nich schorzeniom.

Tradycyjne formy przeciwdziałania otyłości, chorobom sercowo-naczyniowym, nowotworom czy cukrzycy typu II wymagają czasu, rozległej wiedzy (bądź poszukiwania jej w bardzo wielu źródłach) lub/i stałej, systematycznej konsultacji z pracownikiem podstawowej opieki zdrowotnej.

Usługa Lifesfit zaprojektowana została w taki sposób, aby użytkownik mógł samodzielnie i na bieżąco oceniać swój potencjał zdrowotny oraz, z pomocą zawartych w aplikacji narzędzi, zmieniać swój styl życia na ten sprzyjający zdrowiu.

Należy tu jednak podkreślić, że celem aplikacji w żadnym wypadku nie jest zastępowanie lekarzy specjalistów, a jedynie pełnienie roli swoistego kierunkowskazu czy też doradcy.

Na rynku funkcjonuje już wiele podobnych aplikacji/usług. Co takiego wyróżnia Lifesfit?

M.S.: To prawda – na rynku istnieje dziś wiele podobnych aplikacji. Koncentrują się one jednak na wybranych elementach zdrowego stylu życia. Te, które pozwalają programować i kontrolować aktywność fizyczną, skupiają się najczęściej na aktywności sportowej i motywują swoich użytkowników do rywalizacji oraz osiągania coraz lepszych rezultatów. Inne kładą największy nacisk na poradnictwo żywieniowe i mają „ułatwiać odchudzanie”. Kolejne, pełniące rolę kalkulatorów służących wyliczaniu swoich parametrów, nie wskazują dokładnie wpływu danych wartości na życie czy zdrowie użytkownika.

Każda z tych aplikacji skupia się na konkretnym aspekcie zdrowego stylu życia, pomijając przy tym niestety pozostałe, bardzo istotne z punktu widzenia zdrowia, obszary.

Lifesfit jest usługą, która wspomaga użytkownika w kompleksowym projektowaniu stylu życia. Obejmuje ono jego aktywność fizyczną, sposób odżywiania się oraz stan emocjonalny. Zadaniem Lifesfit jest nie tylko pomoc w ocenie i – jeśli zachodzi taka potrzeba – poprawie aktualnego stanu zdrowia, ale także wsparcie w przeciwdziałaniu zagrożeniom zdrowotnym, jakie niesie za sobą rozwój cywilizacyjny.

Czemu ma służyć Lifesfit?

J.Ż.: Lifesfit jest alternatywą dla tradycyjnych form prowadzenia wczesnej profilaktyki NCDs, czyli tzw. przewlekłych chorób niezakaźnych. Ma pełnić rolę doradcy, którego zadaniem będzie zwracanie uwagi użytkownika na te – obecne w jego życiu – czynniki ryzyka, które sprzyjają lub wpływają na rozwój chorób cywilizacyjnych oraz pomaganie mu w planowaniu i programowaniu działań zmierzających do zmniejszania prawdopodobieństwa ich wystąpienia lub nawet ich uniknięcia.

Platforma może być wykorzystana jako element wspomagający realizację działań profilaktycznych prowadzonych przez rozmaite instytucje oraz organizacje, których celem jest poprawianie jakości życia i zdrowia. Jest ona wyposażona w zestaw narzędzi umożliwiających kompleksową i obiektywną diagnozę oraz ocenę tzw. potencjału zdrowia użytkownika.

Czym są przewlekłe choroby niezakaźne?

M.S.: Przewlekłe choroby niezakaźne (ang. non-communicable diseases) to choroby będące następstwami zmian w stylu życia współczesnego człowieka. Rozwijają się one latami i dopiero w dojrzałym wieku pojawiają się ich pierwsze objawy, w tym m.in. nadciśnienie tętnicze, zaburzenia metabolizmu tłuszczów czy cukrów (problemy z ich odpowiednim przetwarzaniem), otyłość czy choroby płuc.

Wśród głównych czynników ryzyka tzw. chorób cywilizacyjnych wymienia się siedzący tryb życia, niewłaściwą dietę (nieprawidłowe odżywianie się), życie w przewlekłym stresie, palenie papierosów i nadużywanie alkoholu.

Jak działa aplikacja Lifesfit?

J.Ż.: Aplikacja Lifesfit monitoruje w czasie rzeczywistym aktywność fizyczną użytkownika, jego tryb i styl życia oraz sposób odżywiania się. Następnie, na podstawie wprowadzonych przez użytkownika danych, wyznaczone zostają odpowiednio dostosowane i realne cele zdrowotne wraz z planami oraz programami działania. Ich wdrażanie wpływa na zwiększenie się wartości („polepszenie się”) wskaźnika potencjału zdrowia, natomiast rezygnacja tę wartość obniża. Użytkownicy informowani są na bieżąco o kierunku i wielkości zmian (czy zdrowia „ubywa”, czy też „przybywa”).

Dzięki wykorzystaniu możliwości współczesnych smartfonów, możliwe jest całodobowe prowadzenie monitoringu aktywności fizycznej użytkownika (w tym np. średniej intensywności wysiłków, pokonywanego dystansu czy liczby kroków) oraz odżywiania (m.in. określanie bilansu energii na dowolny moment dnia, powstałego na bazie danych o ilości energii dostarczonej w diecie oraz wydatku energetycznym).

Dodatkowo użytkownik może w każdej chwili ocenić swoje emocje (samopoczucie), odgrywające ogromną rolę w procesie zmieniania dotychczasowego stylu życia i towarzyszących mu nawyków. Aplikacja, poza smartfonami, współpracować będzie dodatkowo z innymi urządzeniami mierzącymi m.in. sen czy tętno. Takie rozwiązanie umożliwi dostarczenie użytkownikom dokładniejszych i pełniejszych wyników.

Czym jest potencjał zdrowia?

M.S.: W naszej usłudze potencjał zdrowia (potencjał zdrowotny) użytkownika rozumiany jest jako wypadkowa elementów decydujących o wysokiej ocenie jakości życia, sprawności (rozumianej jako zdolność do wykonywania wszystkich czynności wymagających wysiłku fizycznego) oraz odporności na zagrożenia chorobowe. W ocenie tak rozumianego potencjału szczególny nacisk kładziony jest na trzy aspekty: aspekt fizyczny, emocjonalny oraz stopień realizacji zaleceń generowanych przez aplikacyjne algorytmy.

Innymi słowy – im lepsze wyniki w zakresie tych pomniejszych obszarów osiąga użytkownik, tym wyższy (lepszy) jest ogólny wynik jego potencjału zdrowotnego.

Czy będę mogła dzielić się swoimi osiągnięciami z innymi?

M.S.: Naszym pierwotnym założeniem było to, że aplikacja jest osobistym doradcą każdego użytkownika i nie powinna być udostępniana innym ze względu na fakt zawierania wielu danych wrażliwych.

Nie oznacza to jednak, że użytkownicy w ogóle nie będą mieli możliwości dzielenia się ze sobą swoimi wynikami. Na dalszym etapie rozwoju usługi z całą pewnością chcielibyśmy stworzyć i wspierać rozwój społeczności skupionej wokół Lifesfit, w ramach której członkowie będą mogli dzielić się swoimi doświadczeniami oraz osiągnięciami, ale tylko w zakresie parametrów wybranych i tych uruchomionych przez nich samych.

Czy planujecie Państwo wprowadzić usługę na rynkach zagranicznych?

J.Ż.: Jak najbardziej. Naszym celem jest wprowadzenie usługi na rynek globalny, stąd też Lifesfit zbudowany jest w oparciu o najświeższe osiągnięcia naukowe z zakresu zapobiegania niezakaźnym chorobom przewlekłym i bazuje na najnowszych technologiach informatycznych. Już niebawem aplikacja dostępna będzie w trzech wersjach językowych – angielskiej, hiszpańskiej i niemieckiej.

Czy macie Państwo zamiar brać pod uwagę różnicę w pojmowaniu zdrowia w różnych krajach?

J.Ż.: Wydaje nam się, że w przypadku pojmowania NCDs, a zwłaszcza chorób sercowo-naczyniowych, nowotworów, otyłości, cukrzycy typu II czy przewlekłych chorób płuc, ciężko mówić o jakichkolwiek różnicach.

Schorzenia te – zabijające rocznie blisko 5 mln ludzi na świecie – są największym zagrożeniem zdrowia współczesnego człowieka, niezależnie od miejsca, w którym się urodził lub obecnie mieszka. Naszym zdaniem usługa, której zadaniem jest profilaktyka wymienionych wyżej chorób, może więc spokojnie wspierać działania prowadzone przez stosowne instytucje i organizacje w różnych krajach świata.

 

Mamy nadzieję, że udało nam się udzielić wyczerpujących i satysfakcjonujących odpowiedzi. Zapraszamy do nadsyłania kolejnych pytań! Joie de vivre!