Programowanie odżywiania

Program żywieniowy opracowany został w oparciu o wytyczne Europejskiej Rady ds. Żywności i Żywienia EUFIC oraz Polskie Normy Żywienia zaktualizowane przez Instytut Żywności i Żywienia.

Moduł programujący odżywianie bazuje na danych uzyskanych w procesie diagnozowania potencjału zdrowia i uwzględnia elementy takie jak wiek, stan fizyczny, aktualny stan zdrowia oraz zapotrzebowanie energetyczne i odżywcze. Umożliwia on Użytkownikowi samodzielne zaplanowanie diety oraz oferuje opcję korzystania z gotowych jadłospisów lub wprowadzania własnych (z jednoczesnym ich bilansowaniem).