Polygon JMI

Platforma internetowa oraz aplikacja Lifesfit opracowane zostały w firmie Polygon JMI Spółka z o.o.

Założycielami Spółki i pomysłodawcami idei Lifesfit są ludzie wywodzący się ze środowisk akademickich. Jako doświadczeni badacze wykorzystali wiedzę oraz metodę naukową do stworzenia innowacyjnej e-usługi ukierunkowanej na wczesną profilaktykę przewlekłych chorób niezakaźnych (ang. Non-Communicable Diseases – NCDs).

Siedziba Spółki znajduje się w miejscowości Biała Podlaska we wschodniej Polsce. Przedsiębiorstwo zostało utworzone w kwietniu 2013 roku jako spółka celowa – ukierunkowana na opracowywanie multidyscyplinarnych usług i produktów w obszarze szeroko rozumianego zdrowia.

Naszym głównym celem są inwestycje w innowacyjność, badania naukowe i technologie informatyczne, a także doradztwo indywidualne i biznesowe w zakresie profilaktyki tzw. chorób cywilizacyjnych oraz promocji aktywnego i zdrowego stylu życia.

Wszelkie działania oraz projekty realizujemy w ścisłej współpracy z jednostkami naukowo-badawczymi i naukowcami oraz prywatnymi przedsiębiorstwami.

W realizacji swoich pomysłów Polygon JMI korzysta ze wsparcia finansowego Unii Europejskiej w ramach Programów Operacyjnych Innowacyjna Gospodarka.