PLT Płytki krwi

Badanie wykonywane w ramach rutynowych badań kontrolnych. Wykorzystywane jest do wykrywania, rozpoznawania oraz monitorowania zaburzeń i chorób, które mają wpływ na liczbę płytek krwi (w tym między innymi do oceny zaburzeń krzepnięcia i zwiększonego ryzyka sercowo-naczyniowego).