Plan żywieniowy

Dobrany do indywidualnego zapotrzebowania i wskazań, specjalnie skomponowany sposób odżywiania się (dieta).