Opłacanie usługi

Użytkownik ma do wyboru jedną z dwóch wersji e-usługi: Standard lub Premium.

Opłaty pobierane będą automatycznie za pomocą systemów płatności elektronicznej, np. PayPal lub przelewem poprzez zintegrowany moduł płatności przekierowujący do instytucji umożliwiających taki rodzaj płatności.

Dokonanie opłaty udostępni Użytkownikowi funkcjonalności usługi zgodnie z wybranym pakietem.

Brak opłaty będzie skutkował zablokowaniem większości funkcji, jednak Użytkownik nadal będzie miał dostęp do swojego konta i obserwacji aktualnego potencjału zdrowia, który (w oparciu o zerowe dane) będzie obniżał się do poziomu charakterystycznego dla średnich danych populacyjnych notowanych u osób nieaktywnych.