Określanie potencjału zdrowia w Lifesfit

Określanie potencjału zdrowia w Lifesfit jest efektem prowadzonego w czasie rzeczywistym monitoringu aktywności fizycznej użytkownika (uwzględniającego jej podział, którego kryterium jest stopień intensywności), stylu i trybu jego życia oraz sposobu odżywiania się. Uzyskane informacje stanowić będą następnie podstawę do wyznaczania Użytkownikowi celów zdrowotnych wraz z planem i dostosowanymi programami działania.

Realizacja zaleceń wpływać będzie na wzrost wskaźnika potencjału, a rezygnacja z ich wdrażania – na jego spadek. Korzystający z aplikacji będą na bieżąco informowani o kierunku i wielkości zachodzących zmian.