Kwas moczowy

Kwas moczowy jest końcowym produktem metabolizmu zasad purynowych, a jego stężenie zależy od tempa procesów syntezy i wydalania z organizmu. Badanie biochemiczne krwi pod kątem stężenia kwasu moczowego zleca się, gdy istnieje podejrzenie dny moczanowej, chorób nerek czy chorób rozrostowych. Takie badanie wykonuje
się również w celu kontrolowania poprawności i skuteczności leczenia.