Intensywność wysiłków fizycznych

Klasyfikacja wysiłków fizycznych określona wartością współczynnika MET. W aplikacji wydzielono 4 poziomy intensywności: intensywność niska (do 2METs), intensywność średnia (2-6METs), intensywność wysoka (6-10METs) oraz intensywność bardzo wysoka (ponad 10METs).