Filar: Emocje

W piśmiennictwie naukowym coraz większą uwagę przywiązuje się do jakości życia pacjentów dotkniętych lub zagrożonych różnymi chorobami. Coraz częściej bada się obiektywne i subiektywne odczucia pacjenta dotyczące jego stanu zdrowia. Przewlekły stres to jeden z głównych czynników ryzyka chorób przewlekłych, związany z jakością życia. Badania wskazują na wysoką zależność pomiędzy stresem emocjonalnym a miażdżycą i chorobami układu krążenia oraz depresją. W związku z pandemią przewlekłych chorób niezakaźnych (ang. Non-Communicable Diseases – NCDs), priorytetem stało się kontrolowanie natężenia stresu w celu podnoszenia jakości życia pacjentów zagrożonych lub cierpiących na NCDs.

Badanie jakości życia jest zagadnieniem łączącym znaczenie kliniczne z psychologicznymi aspektami opieki medycznej. Najprostszymi, a jednocześnie wystarczająco rzetelnymi metodami oceniającymi jakość życia oraz zagrożenie nadmiernym stresem są kwestionariusze ankiety. Lifesfit wykorzystuje jedne z najlepszych narzędzi, jakimi są QoL – SF36 (Quality of Life Questionnaire Short-Form Health Survey) oraz kwestionariusz poczucia stresu KPS. Zebrane za pomocą kwestionariuszy dane umożliwiają analizę profilu zdrowia i dobrego samopoczucia każdego użytkownika. Jakość życia związana z fizycznym stanem zdrowia mierzona jest za pomocą takich wskaźników jak funkcjonowanie fizyczne, odczuwanie bólu i ogólny stan zdrowia. Natomiast jakość życia związana ze zdrowiem psychicznym mierzona jest poprzez witalność funkcjonowania w społeczeństwie, stan emocjonalny oraz stan psychiczny.

Uzyskane wyniki włączane są do puli potencjału zdrowia i stanowią podstawę do formułowania zaleceń w zakresie higieny życia i zdrowia psychicznego.

Stosowanie się do zaleceń oraz ich efekty będą monitorowane za pomocą interaktywnego wywiadu samopoczucia i psychometrycznych pytań wysyłanych do użytkownika w różnych porach dnia. Najważniejszą korzyścią dla użytkownika, związaną z monitorowaniem jakości życia, jest uzyskanie przez Niego informacji niezbędnych do budowania psychologicznej części potencjału zdrowia. Lifesfit wykorzystuje dane do korekty zaleceń w zakresie stylu życia, ukierunkowując je na budowanie dobrego samopoczucia oraz pozytywnego nastawienia do życia.