Czynniki ryzyka NCDs

Przewlekłe choroby niezakaźne (NCDs – ang. non-communicable diseases), wśród których wymienia się m.in. schorzenia układu krążenia, choroby płuc, nowotwory, otyłość i cukrzycę, stanowią główną przyczynę zgonów ludzi na świecie.

Według raportu WHO z 2011r. były one przyczyną aż 63% wszystkich zgonów. Jedynym rozwiązaniem, które może pomóc w ich uniknięciu lub zmniejszeniu prawdopodobieństwa ich wystąpienia jest podejmowanie odpowiednich działań profilaktycznych. Wśród nich wymienia się zwiększenie codziennej aktywności fizycznej, zmianę nawyków żywieniowych, rzucenie palenia, nienadużywanie alkoholu oraz redukcję poziomu stresu, stanowiących główne czynniki NCDs.