Czym są NCDs?

Gwałtowne zmiany stylu życia, wynikające z szybkiego rozwoju cywilizacyjnego, przyczyniły się do rozwoju przewlekłych chorób niezakaźnych. Są one dziś uznawane za główne przyczyny zgonów na świecie. Sposobem na ich uniknięcie lub zmniejszenie prawdopodobieństwa ich występowania jest wczesna profilaktyka.

Choroby niezakaźne (z ang. non-communicable diseases – NCDs) rozwijają się zwykle latami i, w związku ze stopniowym wyniszczaniem organizmu, w późniejszych latach wymagają długotrwałego i kosztownego leczenia. Przyczyniają się do większości przedwczesnych zgonów ludzi na całym świecie, niezależnie od stopnia zamożności społeczeństwa. Wśród głównych chorób wymienia się nowotwory, chorobę wieńcową, choroby naczyń mózgowych, nadciśnienie tętnicze, cukrzycę, choroby psychiczne, przewlekłe choroby układu oddechowego i otyłość.

Problem NCDs aktualny mimo upływu lat

Według raportu WHO z 2011r. schorzenia niezakaźne, takie jak choroby serca, udary mózgu, przewlekłe schorzenia płuc, nowotwory złośliwe, cukrzyca i otyłość były przyczyną 63% wszystkich zgonów. Z ich powodu zmarło wówczas 36,1 mln osób, z czego niemal 80% (29 mln) stanowili mieszkańcy krajów biednych i średnio zamożnych.

„Około 30% osób umierających z powodu tych schorzeń w krajach o małych i średnich przychodach nie ukończyło 60 lat i jest w najbardziej produktywnym okresie życia” – mówiła wtedy dr Ala Alwan, wicedyrektor generalna WHO ds. Chorób Niezakaźnych i Zdrowia Psychicznego.

Według ówczesnych szacunków ekspertów WHO w przypadku braku podjęcia przez decydentów odpowiednich kroków, do 2030r. choroby niezakaźne będą przyczyną około 52mln zgonów rocznie.

Postępujący i dynamiczny rozwój cywilizacyjny, obok usprawnienia wielu gałęzi gospodarki, przyczynił się do pogłębienia problemu związanego z chorobami niezakaźnymi. Wynikające z dzisiejszego pośpiechu nieodpowiednie odżywianie się i zwiększona liczba sytuacji stresogennych w połączeniu z nałogami oraz małą aktywnością fizyczną skutkują osłabieniem organizmu i większą podatnością na zachorowanie.

Konieczna prewencja

Chorób cywilizacyjnych można uniknąć lub, przynajmniej, zredukować prawdopodobieństwo ich wystąpienia. Warunkiem jest wczesna profilaktyka i wdrożenie działań prewencyjnych, z których najważniejsze to: zwiększenie codziennej aktywności fizycznej, zmiana diety, zaprzestanie palenia tytoniu oraz nie nadużywanie alkoholu.