Zakładka Odżywanie

Wskaźnik: Energia dostarczona

Wskaźnik: Energia dostarczona

Wyświetlona ilość energii obliczana jest na podstawie kwestionariusza wywiadu żywieniowego, zatytułowanego „Moje odżywianie się”. Kwestionariusz żywieniowy powinien być dokładnie wypełniony na początku korzystania z aplikacji w oparciu o Twój typowy dzień żywieniowy. Najrzetelniejsze dane...

Wskaźnik: Wypełnienie zaleceń

Wskaźnik: Wypełnienie zaleceń

Aplikacja Lifesfit uwzględnia 4 podstawowe składniki odżywcze i wskazuje jaki procent danego składnika został dostarczony w stosunku do zapotrzebowania. Najbardziej korzystne są wartości zbliżone do 100% ilości zalecanych. Dostarczanie ilości większych niż zalecane może...

Wskaźnik: Sposób odżywiania

Wskaźnik: Sposób odżywiania

Sposób odżywiania to Twoje zachowania i przyzwyczajenia związane z odżywianiem. Aplikacja Lifesfit bierze pod uwagę 3 fundamentalne aspekty sposobu odżywiania się: liczbę posiłków, ilość warzyw i owoców w diecie oraz ilość przetworów zbożowych w...