Zakładka Emocje

Stan emocjonalny

Stan emocjonalny

Obok aktywności fizycznej i zdrowego odżywiania się, stan emocjonalny jest kolejnym obszarem, na który należy zwracać szczególną uwagę podczas wdrażania działań profilaktycznych. Wykorzystując jedne z najlepszych narzędzi, Lifesfit umożliwia monitorowanie i analizowanie tak jakości...

Panuj nad stresem

Panuj nad stresem

Przewlekły stres jest dzisiaj jednym z głównych czynników ryzyka chorób przewlekłych. Istnieje wiele badań wskazujących na wysoki stopień zależności pomiędzy stresem a depresją czy chorobami układu krążenia. W związku z tym konieczne stało się...