Lifesfit

Pytania & Odpowiedzi #1

Usługa Lifesfit weszła na rynek stosunkowo niedawno. W związku z tym, iż do tej pory otrzymaliśmy od Was co najmniej kilkanaście pytań drogą mailową, postanowiliśmy zapoczątkować serię pytań i odpowiedzi, w której Jarosław Żbikowski...

Czym są NCDs?

Gwałtowne zmiany stylu życia, wynikające z szybkiego rozwoju cywilizacyjnego, przyczyniły się do rozwoju przewlekłych chorób niezakaźnych. Są one dziś uznawane za główne przyczyny zgonów na świecie. Sposobem na ich uniknięcie lub zmniejszenie prawdopodobieństwa ich...