Funkcje platformy

Programowanie odżywiania

Programowanie odżywiania

Najnowsze doniesienia naukowe potwierdzają, że niska aktywność fizyczna, rozumiana jako niewystarczający wydatek energetyczny związany z wysiłkiem fizycznym realizowanym podczas całodziennej aktywności życiowej (praca, rekreacja, przemieszczanie się, obowiązki domowe), jest jednym z głównych czynników ryzyka...