Albuminy

Albuminy to główne białka surowicy krwi. Głównym zadaniem albumin jest zapobieganie przenikaniu płynów z naczyń krwionośnych do przestrzeni pozanaczyniowej i dzięki temu zachowanie prawidłowych proporcji między ilością wody we krwi a ilością wody w płynach tkankowych. Albuminy pełnią funkcje odżywcze dla tkanek oraz spełniają rolę transportera dla wielu substancji np. hormonów, witamin czy leków. Oznaczenie albumin wykonuje się w celu monitorowaniu stanu zdrowia, a wraz z oznaczeniem prealbuminy – w celu oceny stanu odżywienia.